پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي ب

دسته بندي : علوم انسانی » علوم اجتماعی
مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت بررسي مقايسه اي الگوهاي مقابله با استرس در معتادان خود معرف به مركز آموزشي درماني فارابي با افراد سالم

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 19
فهرست مطالب

اعتیاد

اهداف اصلي

فرضيات

طراحی و روش اجرا

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس جنس

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تاهل

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت تحصیلات

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس وضعیت شغل

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی اعتیاد در خانواده

فراوانی افراد سالم و افراد معتاد بر اساس سابقه ی ترک اعتیاد

فراوانی افراد معتاد بر اساس نوع مواد اعتیاد آور مصرفی

مقایسه ی میانگین روشهای مقابله با استرس در افراد سالم و معتاد

محدودیت ها

نتیجه گیری

قسمتی از پاورپوینت

اعتیاد

- انتشار مواد مخدر در جامعه متأسفانه بسیار گسترش یافته به نحوی که در سال 1378 تنها به صورت رسمی یک میلیون و دویست هزار معتاد در کشور وجود داشته است.

- آنچه شدت خطر را بیشتر می کند نفوذ آن به گروههای سنی جوانان می باشد . برخورد و مقابله با اعتیاد یکی از برنامه های بسیار اساسی است که به عزمی استوار و هوشیاری و آگاهی در نهادهای مختلف دیگر به آن نیاز دارد.
-علل اعتیاد از منظر های مختلف بررسی شده است .
-- ظرفیت فرد برای رو آوردن به الگوهای مناسب رفع استرس مهم است. . این ظرفیت نیز خود تابعی از محیط و روان فرد است . از نظر محیطی خانواده های پاتولوژیک ، فقر و دشواری اقتصادی ، محدودیت فرهنگی و ارتباطهای نا مناسب جزو شرایط ناهنجار می باشد و از نظر روانی نیز تواناییهای خود در مقابله با استرس اهمیت دارند
نوع مطالعه: تحلیلی

 

جامعه مورد مطالعه: معتادان خود معرف به بيمارستان فارابي كرمانشاه

 

روش جمع آوری اطلاعات: مصاحبه ی مستقیم

 

 

 

 

 

 

 

اهداف اصلي
—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي شناختي فعال در معتادان با افراد سالم.
—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي رفتاري فعال در معتادان با افراد سالم.
—مقايسه ي  پاسخ هاي مقابله ي اجتنابي فعال در معتادان  با افراد سالم.
—مقايسه ي  مقابله ي  متمركز بر حل مسأله در معتادان  با افراد سالم.
—مقايسه ي  مقابله ي  متمركز بر هيجاني در معتادان با افراد سالم.   

   فرضيات
—مقابله ي متمركز بر هيجان  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.
—مقابله ي متمركز بر مسئله  در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.
—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.
—پاسخ های الگوی مقابله ی رفتاری فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.
—پاسخ های الگوی مقابله ی شناختی اجتنابی فعال در معتادان و  افراد سالم متفاوت است.
—طراحی و روش اجرا

روش اجرا نیز بدین صورت بود که از معتادان خود معرف به بيمارستان فارابي كرمانشاه اقدام به مصاحبه روانشناسي با استفاده از پرسش نامه موس شد كه بر اساس آن انواع الگوي مقابله اي به دست آمد و نتايج آن با نتايج حاصل از گروه شاهد كه از ميان بستگان و همراهان بيمار بودند مقايسه گردید . لازم به ذكر است كه پرسشنامه اطلاعات فردي توسط دانشجويان پزشكي و با اجازه كتبي رياست مركز تكميل گردید و زمان آن در ابتداي ورود به مركز يا 1 هفته پس از ترك و در شرايط پايداري شناختي بيمار انجام گردید .

شيوه نمره گذاري : نمره گذاري چك ليست مقابله اي به 2 صورت انجام ميگيرد :

هر مقياس بطور جداگانه نمره داده مي شود .

نمره گذاري بر اساس زير بناي نظري آزمون مربوط به مقابله متمركز برحل مسئله ، متمركز بر هيجان ،مقابله شناختی فعال ، مقابله رفتاری فعال ومقابله اجتنابی بدست مي آيد .

در اين پژوهش به منظور استفاده دقيق از پاسخ هاي مقابله اي از يك مقياس چهارگزينه اي ( هيچ وقت ، گاهي اوقات ، اغلب اوقات و هميشه ) استفاده گرديد كه نمره 0 تا 3  به آن تعلق مي گرفت و سپس میانگین آنها بر اساس معیار آماری اندازه گیری شد و در دو گروه با هم مقایسه شد.

 و .  . . .
دسته بندی: علوم انسانی » علوم اجتماعی

تعداد مشاهده: 722 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.ppt

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 19

حجم فایل:1,143 کیلوبایت

 قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل