دانلود گزارش کاراموزي آماده رشته کشاورزی،كنترل بيماري ها و علف هاي هرز

دسته بندي : کشاورزی
گزارش کاراموزي كنترل بيماري ها و علف هاي هرز شامل(42 صفحه)که کاملا قابل ويرايش مي باشد و همچنين به راحتي مي توان فونت آن را به مورد دلخواه تغيير داد و در تهيه آن کليه اصول نگارشي، املايي و چيدمان و جمله بندي رعايت گرديده است. اين گزارش کاراموزي براي دانشجويان رشته هاي مرتبط کاربرد دارد و اميدواريم کمکي براي تحقق به رسيدن اهداف شما کرده باشيم. در ادامه ابتدا بخشي از متن اين گزارش کاراموزي را براي شما آورده ايم ، سپس فهرست مطالب را براي شما قرار داده ايم تا بتوانيد جزئيات آن را مشاهده کنيد و در صورت تمايل آن را دانلود نماييد.


قسمتي از متن گزارش کاراموزي:

فهرست مطالب
فصل اول) آشنایی با مکان کار آموزی
فصل دوم) ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کار آموز


مقدمه:
با توجه به پيشرفت روز افزون جمعيت در دنيا و اين که هر روز هزاران نوزاد چشم به جهان مي گشايد و داراي نياز هاي متفاوتي دز زندگي هستند تا بتوانند زنده بمانند و زندگي کنند يکي از مهمترين نياز هاي بشر از دير باز رفع گرسنگي و جدال با مرگ بوده است.تاُمين غذا و رفع گرسنگي از مهمترين دغدغه اي بشر به خصوص در عرصه جديد است. يکي از مهمترين منابع غذاي مردم کشاورزي است چرا که بيشتر درصد غذاي افراد و منابع معدني مورد نياز آنها در گياهان وجود دارد.

انسان هاي اوليه با درک اين مطلب براي نجات خود تلاس در اهلي ساختن گياهان کرد. اما امروزه با پيشرفت صنعت و تمدن و ماشيني شدن زندگي در جامعه هاي مختلف بشري جايگزيني زمين هاي کشاورزي با ساختمان هاي مدرن و امکان خاص ... شروع شده و اين بشر کنوني حتي به جنگل ها هم رحم نکرده و در جهت هموار نمودن آن مي کوشد. با کم شدن زمين زراعي و رشد روز افزون جامعه راهي جز بالا بردن بازده محصول در واحد سطح و پيدا کردن راههايي در رسيدن به اين هدف سودمند است. يکي از معضلات و دغدغه هاي فکري مهندسين کشاورزي بر اثر عواملي چون آفات و بيماري هاي گياهي است که امروزه با پيدايش علم گياه پزشکي به شناخت آفات و بيماري هاي گياهي پرداخته و در جهت مبارزه و پيشگيري با اين عوامل سوء قدم نهاده و روزنه هاي جديدي از اميد را برابر چشمان بشر گشوده است.با همکاري مهندسين و متخصصين کشاورزي و توليد کنندگان اين بخش اميد است که در رفع موانع بر سر راه بکوشيم و جهاني پر از شادي و نشاط و بدون دغدغه اي براي تمامي انسان هاي دنيا داشته باشيم.

فصل اول) آشنايي با مکان کار آموزي  

تاريخچه :
تاريخچه جهاد کشاورزي ابهر از تاريخ 1380 با ادغام دو مديريت کشاورزي سابق و جهاد سازندگي سابق بوجود آمد قبلا اين دو مديريت با امورات مشابه و در راستاي هم کار مي کردند که بيشتر آنها در ارتباط با خدمات رساني به روستا ئيان و کشاورزان و توليد کنند گان و هدف محروميت زدايي از روستا و جلو گيري از مهاجرت بي رويه به کلان شهر ها انجام وظيفه نمودند که طبق بررسي هايي انجام شده، تصويب نمايندگان مجلس و دولت با هم ادغام شده و از سال 1380 تحت يک مديريت واحد بنام مديريت جهاد کشاورزي به خدمت رساني خود ادامه مي دهند. کلا مي توان گفت که اين مديريت پلي است بين کشاورزان و توليد کنندگان و مراکز تحقيقات که تازه ترين يافته علوم کشاورزي با آزمون در مزارع نمونه ترويجي و تحقيقي به دست زارعين منطقه مي رد و در اين راستا با الهام از همين علوم باعث توليد بيشتر و در آمد بهتر به زارعين و پيش شرط لازم براي حرکت بسوي توسعه پايدار کشاورزي و روستايي توسعه انساني و مشارکت مردم است در اين خصوص تشکيل تشکل ها و توسعه سازمانهاي غير دولتي ، مردمي يک ابزار موثر و کار آمد بحساب مي آيد و يکي از راههاي مشارکت مردم براي ادراه بهتر امور زندگي خود و حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي روستا ايجاد تعاوني ها و تشکل هاي روستايي است.

اهم فعاليت اين روايت: 

1- کمک به اقتصاد کشور
2- کمک به توليد بهتر و در آمد بيشتر به کشاورز
3- انتقال يافته هاي جديد به کشاورز
4- به علت اينکه زمين به تعداد ثابت در اختيار زارع بوده در اين راستا افزايش توليد در واحد سطح و غذاي بيشتر و فراورده هاي آن هدف است.
5- آموزش مهارت هاي خود اشتغالي به روستا
6- سازماندهي مراکز و روستائيان و آشنايي به علم روز کشاورز پيشرو
7- توزيع مجلات و جزوات
8- اجراي دوره هاي کار و دانش
9- برگزاري دورها و کلاس هاي آموزشي در روستاها
10- استفاده از تکنيکي برتر جهت توليد برتر و رسيدن به خودکفايي غذايي

فصل دوم ( ارزشيابي بخش هاي مرتبط با رشته کار آموزي )

سن گندم eurygaster integriceps

امروز مهندس مقصودي سرپرست کار آموزي بنا به شرايط آب و هوايي که زمان ريزش سن ها ي گندم از زير گون ها و چون سن از آفات مهم اقتصادي مزارع گندم است. و مبارزه با سن به عهده وزارت کشاورزي و عمران روستايي است به معرفي آن پرداخت شکل شناسي و  معرفي خود حشره کامل : حشره کامل که به طول 12-13 MM و عرض حدود 6 MM ديده مي شود و رنگ آن متغير خاکستري تا قهوه اي  مايل به سياه است. سينه اول بزرگ و ذوزنقه اي است و شاخک ها 5 بندي است خرطوم آن نسبتا بلند و در حال استراحت زير بدن قرار مي گيرد. ؟؟؟ ها فوق العاده طويل و بر جسته و بالها را مي پو شانند.تشخيص نر و ماده از هم:  تشخيص نر و ماده از هم در سم پاشي اهميت دارد زيرا که ماده ها تخم گذاري کرده و بر تعداد آنها مي افزايد. نرها انتهاي آنها و آخرين بند شکم به صورت ذوزنقه اي است. و با فشار دادن دست فرو مي رود ولي در ماده حالتي شبيه ژلاتين وجود دارد و با فشار دادن دوباره به حالت اوليه بر مي گردد. 

زيست شناسي :
سن گندم  زمستان را به صورت حشره کامل در زير بوته هاي گون و درمنه زمستان گذراني مي کنند داراي 5 مرحله پورکي است. تخم کروي و به قطر 0/7 MM است تخمها هسته اي و معمولا 16-10 عدد روي برگها گذارده مي شوند و توسط ماده اي چسبناک روي برگها مي چسبند.

طرز خسارت:
نيش خود را در برگها  و دانه ها فرو کرده و با تغذيه از آن موجب خسارت مي شود.

طرز تشخيص و مبارزه:
براي تعيين زمان با کادر و شمارش نر و ماده زمان مبارزه را مشخص کرده و از سم هاي ديپرتکس 80 درصد و دلتامترين استفاده مي کنيم.

نمونه برداري :
مديريت جامع تلفيقي (IPM)  هر آفتي به دلايل اکولوژيکي ، اقتصادي و حشره شناسي کاربردي يابد با آگاهي قابل قبول از ميزان جمعيت آفت در مزرعه صورت گيرد و موفقيت در اجراي مديريت تلفيقي بستگي به برآورده صحيح جمعيت آفت دارد.برآورد جمعيت سن گندم غلات در مزرعه تور و کادر صورت مي گيرد. براي مرحله سن مادر و پوره ها در تمامي ساعات روز مي توان از کادر(1*1) متر يا (0/5*0/5) متر استفاده نمود،به طوري که در قطعه ي حداکثر 5 هکتاري بصورت ضربدر در هر قطر مزرعه 100 کادر بصورت تصادفي به کار مي بريم.در صورت استفاده از کادر (0/5*0/5 ) . هر 4 کادر معدل يک متر مربع خواهد بود. استفاده از کادر براي نمونه برداري در مرحله سن مادر الزامي است.

در سال زراعي 1383_84 براساس هماهنگي بين سازمان حفظ نباتات و موسسه تحقيقات گياه پزشکي ، هر 5 بار تور زدن با تور جديد ( تور با قطر داخلي 35 سانتي متر) معادل يک متر کادر و به دليل توزيع فضايي تجمعي سن غلات 50 با تور زدن معدل 10 متر کادر خواهد بود. بنا براين ضروري است براي بر آورده جمعيت در قطعات 5 هکتار يا کمتر به فاصله هر 10قدم طبق الگوي *( ضربدري ) در دو قطر 50 بار تورزني با زاويه 180 درجه انجام و آنرا معدل 10 متر مربع کادر بدانيم ( بنا بر اين تمامي روش هاي قبلي نمونه برداري 10 تور و همچنين تورهاي با قطر داخلي کمتر يا بيشتر از تور استاندارد کلن لم يکن تلقي مي گردد و نبايد در بر آورده جمعيت سن غلات از اين تاريخ ملحوظ گردد.) براي سنين پورگي  3 و بالاتر از تور استفاده مي گردد. در مراحل تخم ، پوره و پوره 2 بايد از کادر استفاده نمود.  

دسته بندی: کشاورزی

تعداد مشاهده: 814 مشاهده

کد فایل:20670

انتشار در:۱۳۹۷/۵/۳۱

حجم فایل ها:227


اشتراک گذاری:
 قیمت: 14,700 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل