فایل های دسته بندی فنی مهندس - صفحه 9

پاورپوینت امنیت داده ها در رایانش ابری

پاورپوینت امنیت داده ها در رایانش ابری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی

پاورپوینت الگوریتم شبیه سازی تبرید تدریجی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه

پاورپوینت الگوریتم جهش ترکیبی قورباغه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 53 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 66 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل مطالعات اتوماتای یادگیر سلولی

فایل مطالعات اتوماتای یادگیر سلولی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 207 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نمودار مونتاژ محصول

پاورپوینت نمودار مونتاژ محصول | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با ویندوز

پاورپوینت آشنایی با ویندوز | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 17 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 13,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری

پاورپوینت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و رایانش ابری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 34 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امامزاده نور گرگان

امامزاده نور گرگان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 0 | فرمت فایل : PPT

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری

آماده سازی زمین از منظرگاه طراحی شهری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 202 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الهام از طبیعت در معماری

الهام از طبیعت در معماری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 12 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوهای معماری ایرانی

الگوهای معماری ایرانی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 26 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی