فایل های دسته بندی کامپیوتر و IT - صفحه 9

فناوری TRIZ

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سلامت و درستی کلام

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شبكه هاي همتا به همتا

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی و پیاده سازی نرم افزار مهمانسرای اداره منابع طبیعی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه وب سایت فروش اینترنتی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی سایت پروژه دانشجویی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه طراحی سایت

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طراحی وب سایت ارائه خدمات کامپیوتری

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی کامپیوتر

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوریتم های تکاملی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی نرم افزار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی