فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 6

ادبیات نظری تحقیق سبق و رمایه (فصل دوم )

« سبق ، به معنای پیشی گرفتن بر یکدیگر در دویدن ، تاختن ، جنگیدن و ... است . در این واژه ، به گونه ای مفهوم رقابت ، پیشتازی ، پیش آهنگی نهفته است ، در برابر واژه ی « الحوق » که به معنای پیوستن است...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق مبانی فقهی بازی با شطرنج و چهل حدیث در ورزش (فصل دوم )

یکی از بازیهای ورزشی ، شطرنج است . شطرنج از هندوستان به ایران آمد ، این بازی در روزگار نخست به عنوان سرگرمی و تفریح بود ، لیکن در سیر تاریخی از آن در « قمار » بازی استفاده شد...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق ورزش در فقه اسلامی و احکام فقهی مسابقه ها (فصل دوم )

در مکتب اسلام انجام فعالیت های ورزشی و پرورش روح و جسم از اهمیّت فوق العاده ای برخوردار است....

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی خصوصی (فصل دوم )

در این گرایش از علم حقوق ، ما با یکی از مباحث مهم حقوق خصوصی درگیر هستیم و آن مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از ورزش می باشد....

قیمت : 17,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری تحقیق حقوق ورزشی کیفری (فصل دوم )

حقوق ورزشی کیفری یکی از گرایشهای علم حقوق است که به بررسی حقوقی حوادث در ورزش می پردازد . منظور از حوادث ورزشی جرائمی و شبه جرائمی است که توسط ورزشکاران معلمین ، مربیان ، مدیران ، تماشاگران و سایر سازندگان وسایل ورزشی... انجام می گیرد...

قیمت : 17,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

چگونگي اجرایی شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران

تحقیق مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی و واکاوی حقوق کیفری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6قبلی · بعدی