فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 8

مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفاهیم واگرایی در سود حسابداری (فصل دوم)

فصل دوم مقاله بررسی واگرایی در سود حسابداری: (حسابداری محافظه کاری،شرکت های جدید) شامل تعاریف متغیرهای تحقیق،ادبیات و پیشینه ی تحقیق می باشد. جامعه آماری این مقاله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله بررسی سازوکارهای مدیریت آموزشی

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی اداره مالیات (2)

گزارش کارآموزی مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اصول حسابداری 1

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاردوره ی کارآموزی تعمیرات موبایل

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرد حسابداري در محيط زيست

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سهام و اوراق قرضه

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی شیوه ها و روشهای صحیح انبار داری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق مقدمه ای بر حسابداري بين الملل

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 9,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی