فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 8

مهمترين عوامل عدم توسعه حسابداري و گزارشگري مالي دولتي

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استانداردهاي (سازمان بین المللی استاندارد)

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تئوري حسابداري (2)

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق پیمان و پیمانکاری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح‌ ریزی و مدیریت سرمایه گذاری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی میزان هزینه های حسابداری پیمانکاری

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی