فایل های دسته بندی حسابداری - صفحه 9

طرح‌ ریزی و مدیریت سرمایه گذاری

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی میزان هزینه های حسابداری پیمانکاری

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هزينه يابي كيفيت در پروژه ها

تحقیق مورد استفاده دانشجویان حسابداری

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و راهکارهای حسابداری دولتی

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارورزی سازمان بهزیستی

پروژه مورد استفاده دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی شرکت تعاونی

گزارش کارآموزی رشته های حسابداری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در جهاد دانشگاهی

دانشجویان رشته حسابداری

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14قبلی · بعدی