فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 8

نانو تکنولوژی در معماری

نانو تکنولوژی در معماری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی

میراگرهای فلزی جاری شونده در ساختمانهای فولادی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میراگرهای اصطکاکی در بادبندها

میراگرهای اصطکاکی در بادبندها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 50 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه ی کودکان

موزه ی کودکان | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه های ترکیه

موزه های ترکیه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه علوم لندن

موزه علوم لندن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 29 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه چوب (تادائو آندو)

موزه چوب (تادائو آندو) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موزه آبگينه

موزه آبگينه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 33 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی

منشورهای مرمت و حفاظت از بناهای تاریخی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 65 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی

منشورهای حفاظت،مرمت بناها و میراث فرهنگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 45 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

منشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987) 

منشور واشنگتن حفاظت از شهر تاريخي (1987)  | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل : ppt

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13قبلی · بعدی