فایل های دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی - صفحه 1

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوران نوجوانی ( قرآن ، سنّت، علم)

نقش مادردرتربیت فرزندان دردوران نوجوانی ( قرآن ، سنّت، علم)

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-پایان نامه کارشناسی رشته علوم تربیتی (پروژه تحقیقاتی سمینار )

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر نیشابور-پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی

اثرات وعوامل مؤثر بر طلاق در خانواده هاي شهرستان نيشابور-پایان نامه رشته روانشناسی گرایش مشاوره خانواده

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حاضر شیوع¬شناسی آسیب¬های روانی، اختلالات شخصیت و آسیب¬های شخصیت در بانوان والیبالیست شهر تهران

حاضر شیوع¬شناسی آسیب¬های روانی، اختلالات شخصیت و آسیب¬های شخصیت در بانوان والیبالیست شهر تهران- پایان نامه رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

اثربخشی طراحی محیطهای یادگیری بر پیشرفت درسی دیرآموزان پسر و دختر منطقه 5شهر تهران

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه رشته روانشناسی

اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی -پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته مشاوره خانواده

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هم سنجی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار وزوج درمانی شناختی – سیستمی گاتمن بر تعادل عاطفه

هم سنجی اثر بخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی شناختی – سیستمی گاتمن بر تعادل عاطفه و هماهنگی- ناهماهنگی زوج های متعارض-پایان نامه رشته روانشناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

مفاهیم و تعریف روابط بین فردی - پایان نامه رشته روان شناسی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی