فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 10

تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تناسب جنسی در زناشویی

تحقیق گروههای علوم اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی

دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و مشکلات پیش روی ازدواج

تحقیق گروههای علوم اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی پدیده خون بازی در مدارس

تحقیق رشته علوم اجتماعی، مقدمه: تمام حرفشان این است که می‌خواهیم به آرامش برسیم. می‌گویند درد کشیدن باعث می‌شود فکرمان از مشکلات پیش‌رو آزاد شود. حس رهایی، تسکین اضطراب، کاهش فشار روانی و مواردی از این دست همه در زمره دلایلی هستند که نوجوانان برای توجیه آنچه خودشان به آن «خون‌بازی» می‌گویند،...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی