فایل های دسته بندی علوم اجتماعی - صفحه 10

تحقیق روش تحقيق فرهنگي پژوهش كيفي پيرامون فرآيند اعتياد

دانشجویان کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی

قیمت : 24,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تناسب جنسی در زناشویی

تحقیق گروههای علوم اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق بررسی مردم شناسی تعزیه و تعزیه خوانی

دانشجویان کارشناسی علوم اجتماعی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

موانع و مشکلات پیش روی ازدواج

تحقیق گروههای علوم اجتماعی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بازگشت زنان به اعتیاد

تحقیق رشته مددکاری اجتماعی (مقطع کارشناسی ارشد)، چکیده: پيش زمينه و هدف: يکي ازمسايلي که پديده ي اعتياد را پيچيده ترکرده است موضوع عودآن است،چرا که بیشترمعتادان پس ازترک به سمت مصرف مجدد مواد مخدر روي مي آورند. هدف از اين تحقیق شناخت عوامل اجتماعی موثر بربازگشت زنان به اعتیاد می باشد....

قیمت : 21,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی