فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خرید آنی و آنلاین فروشگاهی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 78 | فرمت فایل: ورد

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت انبارداری

پاورپوینت مدیریت انبارداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت ریسک

پاورپوینت مدیریت ریسک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت دانش

پاورپوینت مدیریت دانش | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 40 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک

پاورپوینت مدیریت استراتژیک | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه

پاورپوینت در مورد مدیریت پروژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت کارآفرینی

پاورپوینت کارآفرینی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ایمنی و سلامت شغلی

پاورپوینت ایمنی و سلامت شغلی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 49 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت تحول

پاورپوینت مدیریت تحول | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 19 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت تعارض

پاورپوینت مدیریت تعارض | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع ( TQM)

پاورپوینت مدیریت کیفیت جامع ( TQM) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مدیریت بحران

پاورپوینت مدیریت بحران | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی