فایل های دسته بندی پرستاری - صفحه 2

پاورپوینت آموزش به بیمار

پاورپوینت آموزش به بیمار

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت

اهمیت و اصول اخلاق حرفه اي در علوم سلامت

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فایل آموزشی CPR

فایل آموزشی CPR

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق این مجموعه گرانبها با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببیننددرهرحال این مجموعه گرانبها فوق العاده کارآمد و موثر در قبولی آزمون مربوطه بوده وهست.

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396

نمونه سوالات جدید آزمون ورودی بهیاری و پرستاری دانش آموزان پایه دهم با توجه به منابع جدید سال 1396 داوطلبان گرامی پس از تهیه و مطالعه دقیق این مجموعه گرانبها با خاطر مطمئن خود را در لیست قبول شدگان آزمون امسال ببینند

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی