فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 10

دانلود پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

این پرسنامه یک ابزار 46 سوالی است که برای اندازه گیری محرک های تنش زا و فشارهای جوانان تدوین شده است. این ابزار فرم اصلاح شده یک پرسشنامه 31 سوالی است.....

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه وابستگی به دیگران

پرسشنامه وابستگی به دیگران یک ابزار 48 سوالی است که برای سنجش افکار، رفتار و احساس های مربوط به نیاز به مراوده نزدیک با اشخاص ارزشمند است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

مقیاس هوش هیجانی تجدید نظر شده شوت(MSEIS) یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). ......

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هوش سازماني کارکنان

هوش سازماني نخستين بار در سال 2003 ميلادي توسط البرت شت طراحي شده و از 46 سوال در طيف 5 درجه اي تشكيل شده است ....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هنجارهای اجتماعی نوجوانان

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف سنجش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی نوجوانان از ابعاد مختلف (خانواده، مدرسه، جامعه) است.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی

پرسشنامه هراس اجتماعی یک مقیاس خودسنجی 17 ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس (6 ماهد)، اجتناب (7 ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (4 ماده) است و در آن هر ماده بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (0 = به هیچ وجه، 1 = کم، 2 = تا اندازه ای، 3 = زیاد، 4 = خیلی زیاد) درجه بندی می شود...

قیمت : 2,400 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه توصیف خصلتهای شخصیتی افراد

سنجش شخصیت و توصیف خصایص شخصیتی، از دیرباز مورد توجه روان‌شناسان بوده است. در عصر کنونی، شناخت ویژگی‌های شخصیتی افراد در بسیاری از موقعیت‌های زندگی ضرورت پیدا می‌کند....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه آزمون اعتیاد به اینترنت(IAT)

در این پژوهش از آزمون اعتیاد به اینترنت که روشی قابل اطمینان و معتبر برای اندازه گیری اعتیاد به استفاده از اینترنت است استفاده شده. این پرسشنامه شامل 20 ماده است و برای سنجش میزان وابستگی افراد به کار با اینترنت یا کامپیوتر و بوسیله دکتر کیمبرلی یانگ تهیه شده است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مقیاس سنجش تحریفات شناختی

برای سنجش تحریف¬های شناختی از مقیاس 20 سؤالی تحریفات شناختی که توسط حسن عبدالله زاده و مریم سالار در سال 1389 ساخته شد، استفاده خواهد شد...

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15قبلی · بعدی