فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 6

دانلود پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

پرسشنامه استاندارد موانع خلاقیت سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه، شامل 17 گویه و 4 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مهارت هاي اجتماعي نوجوانان (TISS)

پرسشنامه مهارت خاي اجتماعي ايندربيتزن و فوستر (1992)، حاوي 39 عبارت پنج گزينه اي است كه آزمودني پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه اي از گزينه هاي اصلا نمي كند تا هميشه صدق مي كند ابزار مي نمايد.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مقياس کنترل راتر (دروني – بيروني)

پرسشنامه زير براي سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوين شده است، که داراي 29 ماده که هر ماده داراي يک جفت سئوال (الف و ب) مي باشد. ...

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه منبع استرس (بهداشت زندگی)

این آزمون بهداشت زندگی را ارزیابی می کند. فعالیت شغلی، زندگی شخصی و خانوادگی شما هر چه باشد، نبود این استرس ها اجازه می دهد که بتوانید در مقابل فشارهای خارجی بهتر مقاومت کنید و بهداشت روانی خود را سالم نگه دارید.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت دانش

این پرسشنامه دارای 25 سوال بوده و هدف آن بررسی ابعاد مدیریت دانش (خلق دانش، تسهیم دانش، بکارگیری دانش و ذخیره سازی دانش) در سازمان است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه راهبردهای مدیریت تعارض رابینز دارای 30 سوال است و 5 شیوه مدیریت تعارض را در درون 3 راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه احتياط (ميزان محتاط بودن)

این پرسشنامه دارای 23 سوال بوده كه شیوه نمره گذاری سوالات آن به صورت( بله، خیر، نمیدانم) می باشد.....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه مثلث شناختي (CTI)

این پرسشنامه دارای 30 سوال بوده و هدف آن ارزیابی سه بعد شناختی نگرش در افراد افسرده (نگرش نسبت به خود، نگرش نسبت به دنیا، نگرش نسبت به آینده) است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه عاطفه خودآگاه

این پرسشنامه خودسنجی 16 وضعیت زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند که 11 وضعیت آن از نظر اجتماعی دارای ارزش مثبت و 5 وضعیت آن دارای ارزش منفی است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی