فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 5

دانلود پرسشنامه سبک مدیریت – حسنی

این پرسشنامه دارای 32 گویه و دو سبک رابطه مدار و ضابطه مدار را مورد بررسی قرار می دهد....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)

ین پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سبک رهبری و مدیریت (سازمان)

این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های محقق ساخته است که دارای 35 سوال می باشد. هدف آن خودارزیابی در شرایط رابطه مداری و وظیفه مداری است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه خودكارآمدي بندورا

پرسشنامه اي كه بندورا براي سنجش خود كار آمدي پنداري ساخته است شامل 55 گويه است كه خود كار آمد پنداري را در شش زمينه مي سنجد ....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه درجه بندی اضطراب هامیلتون (HRSA)

این مقیاس در سالهای بین 1960 و 1967 توسط ماکس هامیلتون ساخته شده و برای ارزیابی شدت اضطراب جزو مقیاس های بالینی قرار گرفت . در حال حاضر این آزمون از شناخته شده ترین آزمون های اضطراب محسوب می شود.....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه خود بیمار انگاری

این پرسشنامه برای افرادی که بیش از 70 سال دارند ، معتبر نیست و عامل خودبیمار انگاری را در مورد افرادی که بیماری های شدیدی داشته اند ، نشان نخواهد داد.از این رو لازم است تاعامل اصلاحی سن در آن منظور شود. ..

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه تفسیر مسئولیت (RIS)

پرسشنامه استاندارد تفسیر مسئولیت (RIS)، در قالب فایل word، شامل 22 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده.

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا 1985

پرسشنامه NEO يكي از جديدترين پرسشنامه هاي مربوط به ارزيابي ساخت شخصيت بر اساس ديدگاه تحليل عاملي است ....

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

این پرسشنامه دارای 16 سوال است و هدف کلی آن بررسی میزان تمایل به اعتیاد از سه بعد اجتماعی، فردی و محیطی در افراد مختلف می باشد. ....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی