فایل های دسته بندی پرسشنامه - صفحه 7

دانلود پرسشنامه‌ عدالت زناشويي

پرسشنامه محقق ساخته عدالت زناشويي در اين پ‍ژوهش پرسشنامه‌ي 26 سوالي است كه اين پرسشنامه اقتباسي از چهار پرسشنامه‌ي حدود فعاليت و نقش( مايكلز و همكاران،1984)، ادراك انصاف بنجامين(2006)، ادراك عدالت و برابري در كارهاي خانگي فريسكو و ويليامز(2003) و پرسشنامه‌ي چند آيتمي ترامپسون و همكاران(1981) است..

قیمت : 2,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه عقاید وسوسه انگیز (CBQ)

این پرسشنامه دارای 20 سوال بوده که توسط رایت (2003) طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای مصرف مواد مخدر است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شرایط خانوادگی

این پرسشنامه دارای 22 سوال بوده و هدف آن بررسی شرایط خانوادگی افراد از ابعاد مختلف (شرایط اقتصادی، شرایط تحصیلی، شرایط فرهنگی، شرایط عاطفی، تعداد فرزندان) است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون (GWPQ)

این پرسشنامه دارای 120 است و برای هر یک از سوال های پرسشنامه سه گزینه بلی، خیر و نمی دانم وجود دارد. آزمودنی گزینه نمی دانم را در صورتی انتخاب می کندکه به هیچ وجه نتواند یکی از گزینه های بلی یا خیر را انتخاب کند. ....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای ( برن رویتر)

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیش آمدهای روزانه زندگی ساخته شده است و از 125 سؤال تشکیل شده است . شش جنبه از ویژگیهای شخصیتی را مورد اندازه گیری قرار می دهد و از16 سال به بالا کاربرد دارد.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

این پرسشنامه دارای 16 جفت عبارت بوده و هدف آن سنجش ویژگی های شخصیت خودشیفته است. طیف پاسخگویی آن بدین صورت است که متشکل از جفت گویه هایی است که پاسخ دهنده باید یکی از آنها را انتخاب نماید.....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شايستگي هاي دانشجويان پرستاري

ن پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت های معنوی، حمایت فردی و مشاوره با بیمار، ارجاع به متخصصان، نگرش درباره معنویت بیمار، ارتباطات) است....

قیمت : 2,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه شادی و نشاط

پرسشنامه شادی و نشاط، در قالب فایل Word، شامل 37 گویه و 5 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره دهی و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه‌اي را كه در پيش رو داريد حاوي 60 سؤال است كه به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته....

قیمت : 2,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی