فایل های دسته بندی صنایع - صفحه 1

پاورپوینت سیستم بسته بندی سه تایی

پاورپوینت سیستم بسته بندی سه تایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم

پاورپوینت تجزیه و تحلیل نیازهای سیستم | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 20 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت

پاورپوینت تحلیل کسب و کار در سطح صنعت | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درباره روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی

پاورپوینت درباره روشهای مختلف انجماد زدائی در فرآورده های دریائی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات

پاورپوینت ورق فلزی و بسته بندی فلزات | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 69 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام آراستگی

پاورپوینت نظام آراستگی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 24 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت خطوط لوله دریایی

پاورپوینت خطوط لوله دریایی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 16 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت در مورد هدف از نگهداری و تعمیرات صنایع چوب

پاورپوینت در مورد هدف از نگهداری و تعمیرات صنایع چوب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 38 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 280 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 39,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شناخت و کاربرد شیرهای آتش نشانی (هیدرانت)

پاورپوینت شناخت و کاربرد شیرهای آتش نشانی (هیدرانت) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 83 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 26,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بیوپلیمرها

پاورپوینت بیوپلیمرها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 41 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با رادیوگرافی صنعتی

پاورپوینت آشنایی با رادیوگرافی صنعتی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 119 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 39,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9قبلی · بعدی