فایل های دسته بندی عمران - صفحه 1

پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک)

پاورپوینت معماری طبیعت گرا (ارگانیک) | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 66 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نما سازی

پاورپوینت نما سازی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 39 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت موزه نقشه برداری

پاورپوینت موزه نقشه برداری | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 13 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت مقاومت فشاری بتن

پاورپوینت مقاومت فشاری بتن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 22 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 16,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت بتن نیمه شفاف

پاورپوینت بتن نیمه شفاف | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 28 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سدهای لاستیکی

پاورپوینت سدهای لاستیکی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 27 | فرمت فایل: paverpoint

قیمت : 19,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی

پاورپوینت آبگرمکن های خورشیدی | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 35 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت با موضوع تولید آهن

پاورپوینت با موضوع تولید آهن | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 25 | فرمت فایل: ppt

قیمت : 13,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها

پاورپوینت روشهای تحلیل سازه ها | قابلیت ویرایش: ندارد | تعداد صفحات: 23 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فونداسیون های ویژه

پاورپوینت فونداسیون های ویژه | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 36 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت شیشه های مقاوم در برابر زلزله در ساختمان ها

پاورپوینت شیشه های مقاوم در برابر زلزله در ساختمان ها | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 18 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سدهای خاکی و نفوذ آب

پاورپوینت سدهای خاکی و نفوذ آب | قابلیت ویرایش: دارد | تعداد صفحات: 77 | فرمت فایل: پاورپوینت

قیمت : 23,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی