فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 2

بررسي و آناليز رفتار نانولوله هاي کربني

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نانو ذرات فلزي براي ضدعفوني ميكروبي اوليگوديناميك

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اندازه گیری فرآیند

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه فلر (flare)

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد سازی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی