فایل های دسته بندی مهندسی شیمی - صفحه 4

اندازه گیری فرآیند

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سیمانکاری در حفاریهای چاههای نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه فلر (flare)

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 7,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

استاندارد سازی

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الكتروليز نمكهاي گداخته در تهيه ليتيم

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مزایای استفاده از پوشش داخلی برای لوله های انتقال نفت و گاز

پروژه مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سودآور کردن فن آوری نانو برای دفع فلزات سنگین در آب آشامیدنی

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی شیمی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی