فایل های دسته بندی نساجی - صفحه 1

بررسیبهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی امکان بازیافت پساب صنایع نساجی به توسط فرآیند غشایی

چکیده: هدف از این تحقیق بهینه سازی فرآیند تصفیه شیمیایی و بررسی فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون جهت بازیافت پساب واقعی یک صنعت نساجی واقع در شهرک صنعتی ابزاران اصفهان میباشد. این پژوهش به مطالعه آزمایش...

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی صنایع نساجی(گونی پروپیلن)

گزارش کارآموزی مورد استفاده دانشجویان نساجی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل