فایل های دسته بندی مهندسی کشاورزی - صفحه 5

تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها

تحقیق: آشنایی با انواع چوب ها

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد من بنه هستم

پاورپوینت درمورد من بنه هستم

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد گیاه داروئی نعناع

پاورپوینت درمورد گیاه داروئی نعناع

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت درمورد گیاه توتون

پاورپوینت درمورد گیاه توتون

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی آنالیز حساسیت بارکل رسوب در رودخانه کارون با استفاده از مدل HEC–RAS (بازه ملاثانی– فارسیات)

قسمتی از چکیده: فرایند انتقال رسوب یک پدیده کاملا پیچیده، متغیر و غیر خطی می باشد. بطوریکه رفتاررودخانه درظرفیت انتقال رسوب به ازای یک دبی معین درزمان های مختلف متفاوت می باشد. بنابراین به علت پیچیده بودن مکانیزم انتقال رسوب وتعدد عوامل موثر بر آن، برآورد و پیش بینی ظرفیت حمل رسوبات و تعیین ...

قیمت : 21,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی نقش اقلیمی گودال باغچه در پایداری معماری ایران نهال اقتصادی

چکیده:در حال حاضر توجه به این که حفظ و حراست از محیط زیست در صدر اولویت های جهانی قرار دارد وحوزه های مختلف علوم و مهندسی به دنبال یافتن راه حل هایی جهت ایجاد موازنه بین طرح های ...

قیمت : 14,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

زعفران – روشهاي آزمون

تحقیق مورد استفاده دانشجویان مهندسی کشاورزی

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی غنی سازی کیک با آرد سویا

تحقیق مورد استفاده دانشجویان علوم کشاورزی

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

عمق صحيح بذركاري

سبز شدن بذر در صورت فراهم بودن شرايط محيط (رطوبت، درجه حرارت ...)با رشد جنين آغاز و اندامهاي اوليه نهال شامل ريشه و ساقه با استفاده از مواد ذخيره در بذر توليد مي شود...

قیمت : 7,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5قبلی · بعدی