لیست فایل ها - صفحه 2

گسترده نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و تاریخچه طرحواره های ناسازگار اولیه

طرحواره به طور كلي به عنوان ساختار ، قالب يا چارچوب تعريف مي شود. در فلسفه يونان باستان قديم منطقيون رواقي ، مخصوصا فروسيپوس اصول منطقی را در قالب طرحواره ي استنباط مطرح كردند (نوسبام ،1994 به نقل از یانگ و همکاران 2003)...

قیمت : 18,600 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و تعاریف روابط ابژه ای

نظریات روابط ابژه ای را می توان پیامد نظريه سائق فروید دانست (فیست و نیست، ۱۳۸۴). از آنجا که در متون مختلف و توسط نظریه پردازان متعدد این حوزه، اصطلاح روابط با ابژه، به گونه های مختلفی تعریف شده است، تعریف دقیق و جامع آن دشوار است (گرین برگ و میشل،۱۹۸۳)...

قیمت : 19,300 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مراحل توانمندی ایگو

مفهوم ایگو و به تبع آن، چهارچوب روانشناسی ایگو دیدگاه مهمی در نظریه های تحلیلی است. اگر چه فروید واژه ایگو را از بدو پیدایش نظریه روان تحلیلی به کار گرفت، با این وجود، آنچه که ما امروزه تحت عنوان روانشناسی ایگو می شناسیم...

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی تعاریف و ابعاد سازمان شخصیت

تئوري سازمان شخصيت کرنبرگ، بر مبناي تئوري روابط موضوعي روان پويایی شي است. رويکرد او به شخصيت، با تاکيد بر ويژگي هاي قابل توصيف کارکردهاي شخصيت بهنجار و نابهنجار آسيب شناسي شخصيت، بر "ساختارهاي"روان شناختي تمرکز دارد...

قیمت : 16,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش ديدگاه هاي طبقه بندي اختلالات رفتاري

نوجواني را دوره‌اي پيچيده و سراسر مخاطره توصيف كرده‌اند. گذر از اين مرحله، مقارن با دوره بحراني بلوغ است و روان شناسان تحولي نيز ابعاد گوناگون اين دوره را توصيف و همواره توان خود را در چاره جويي براي حل تعارضاتي مصرف نمودند كه در واقع...

قیمت : 17,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده و مبانی نظری و سوابق تحقیق ابعاد و نگرش های معنوی

پدیده دینداری و معنویت از موضوعات قابل توجهی است که اهمیت آن را از کثرت تلاش هایی می توان دریافت که در سال های اخیر برای ساخت و به کارگیری سنجه های دینداری و معنویت مصروف شده است. این تلاش ها از دل اقتضائات و ضرورت های قابل درکی بیرون آمده است...

قیمت : 19,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دیدگاه های نظری و مدل های سازگاری زندگی زناشویی

سازگارى زناشويى شيوه‌اى است كه‌ افراد‌ متاهل، به طور فردى با يكديگر، براى متاهل مـاندن سـازگار مـى‌شوند. سازگاری زناشویی فرآیندی است که در طی آن هر دو عضو، زوج به صورت انفردای و یا با همکاری یکدیگر الگوهای رفتاریشان را برای رسیدن به حداکثر رضایت زناشویی در رابطشان، تغییر و اصلاح می نمایند...

قیمت : 16,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده نظری و سوابق پژوهشی مفاهیم توافق پذیری و توافق سنجی در ازدواج

ازدواج یک نهاد اجتماعی است که در لوای آن یک مرد و زن از طریق تعهدی قانونی، مذهبی و اخلاقی تصمیم می گیرند به عنوان زن و شوهر با هم زندگی کنند. ازدواج نقش مهمی در عملکرد جامعه از طریق فراهم آوردن بستری برای ارضای نیازهای عاطفی، اقتصادی و روانی اعضای آن دارد(دیکسون ،2013)...

قیمت : 19,100 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گسترده نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های خود و خودپنداره

در پژوهش های جدید روانشناختی، خودپنداره از جمله موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود معطوف ساخته و به عنوان یک موضوع مهم در روانشناسی مطرح است. خودپنداره، يكي از مهمترين عوامل موفقيت در زندگي افراد مي باشد...

قیمت : 16,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی